КОБИЖЧА


З благословення настоятеля церкви Успіння Пресвятої Богородиці протоієрея отця Василія Гавія.

Укладач - Домбровський Віктор Денисович.

Історичні матеріали складені на основі спогадів:

Щира подяка всім людям, які допомагали у складанні цих матеріалів. Особлива подяка організатору і програмісту цього Інтернет сайту Павленко Юрію Олександровичу. Рецензент розділу «Село Кобижча» - директор ЗОСШ №1 Баняс Сергій Михайлович, розділу «Церква Успіння Пресвятої Богородиці» – о. Володимир Передерій. Сайт створено в липні 2007 року і він постійно поповнюється.

До вашої уваги такі розділи цього сайту:

Література.

 1. Укладач Домбровський В.Д. та інші. Церква Успіння Пресвятої Богородиці в селі Кобижча. Київ. 2007 р.
 2. Граф Григорий Александрович Милорадович. Родословная книга Черниговского дворянства. Том 2, часть 3. С - Петербург. 1901 г.
 3. То же. Том 1, части 1 и 2.
 4. Лукомский В.К., Модзилевский В.Л. Малороссийский гербовник. Издание Черниговского дворянства. С – Петербург. 1914 г.
 5. Дівний Іван. Серія Некрополі України. Випуск 3. Козелецький військовий некрополь. Бібліографічний довідник. Київ. 1997 р.
 6. Гербовник польский. Часть 1. Ведомости историко – генеологические о шляхетних родах. Адам Венецкий. Том 4. Варшава. 1901 г. (на польском языке).
 7. Понченко В. Городские и поселковые герби Украини. Киев. Академический центр «Просвіта». 2000 г.
 8. Список населенных мест Российской империи. Черниговская губерния. С – Петербург. 1866 г.
 9. Топографическое описание Черниговского наместничества. Афанасій Шафонский. Киев. 1851 г.
 10. Историко – статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 5. Чернигов. Земская типография. 1874 г.
 11. Черниговские епархиальные известия за 1872 г. Часть 6.
 12. Макаров А. Киевская старина в лицах. 19 век. Киев. «Довіра». 2005 г.
 13. Журнал «Вітчизна». 1990 р. №1 – 2.
 14. Тарас Шевченко. Поезія 1834 – 1846. Том 1. Київ. Наукова думка. 2001 р.
 15. Тарас Шевченко. Поезія 1847 – 1861. Том 2. Київ. Наукова думка. 2001 р.
 16. Поселянин Е. Богоматір. УПЦ. Київська метрополія. 1998 р.
 17. Газета «Слово Просвіти», 9 – 15 листопада 2006 р.
 18. Документи Чернігівського Державного архіву:
  • Ф 679, оп. 3, д. 7. Клірова відомість.
  • Ф 127, оп. 10, д. 1214. Креслення церкві.
  • Ф 144, оп. 1, д. 2 і 281. Список землевласників.
  • Ф 679, оп. 10, д. 668. Метрична книга.
  • Ф.Р.-8840 оп.3. Репресовані духовні особи.
 19. Русин А. Описание Черниговской губернии. Том 2. Чернигов. 1899 г.
 20. Духовні святині Черніговщіни. Колендар 2002 р. К. «Техніка». 2001 р.
 21. Кулчицький С. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні. Геннадій Ефименко. Всесоюзний перепис 1937 р. в Україні: документи та матеріали. НАН України. Інстітут історії України. К. 2003 р.
 22. Голод 1932-1933 р. в Україні: причини та наслідки. К. «Наукова думка». 2003 р.
 23. Конвест Роберт. Жнива скорботи. К. «Либідь». 1993 р.
 24. Голодомор 1932 - 1933 років – геноцид Українського народу. Український інститут національной пам’яті. К. 2007 р.
 25. Історія міст і сіл Української РСР. Чернігівська область. К. 1972 р.
 26. Теж саме. К. 1983 р.
 27. Куриленко М.І. Свята Чернігівська земля. Ніжин. 2007 р.
 28. Петровський В.В, Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України. Неупереджений погляд. Харків, «Школа», 2008 р.
 29. Книга Скорботи України. Чернігівська область. Т. 1. Чернігів, 2003 р.
 30. Карамзин Н.М. История Государства Российского. Т. 1, 2, 4. С.-Петербург. Тип. Эдуарда Праца. 1842 г.
 31. Березанская С.С. Северная Украина в епоху бронзы. К. Наукова думка. 1982 г.
 32. Словник гідронімів України. К. «Наукова думка». 1979 р.
 33. Домбровський В.Д. Кобижча. Минуле і сучасність. К. 2008 р.
 34. Рылкова Л.П. Библиографические сведения о братии Киево-Печерской Лавры, пострадавших за православную веру в 20 столетии. Киево-Печерская Лавра, 2008 г.
 35. Романовський В.О. Переписні книги. Київ. 1933 р.
 36. Модзалевский В.Л. Малороссийский Родословник. Т 1. К. 1908 г.
 37. Снессерова С. Земна жизнь Пресвятой Богородицы. С.-Петербург. 1848 г.
 38. Книга памяти Украины. Черниговская обл. Т. 1. К. 1995 г.
 39. Русский биографический словарь. С.-Петербург. 1900 г.
 40. Киевская старина. Ежемесячный исторический журнал. Год двадцатый. Т. 73. К. апрель 1901 г.
 41. Вечерський В.В. Пам’ятки архітектури й містобудування лівобережної України. А + С. Київ. 2005 р.
 42. Памятная книжка Новгородской губернии на 1909 год. Новгород. Губернская типография. 1909 г.
 43. Матвій Полонський. (Упорядники Евгенія Марховськая, Олександр Тарасенко). Спогади священика. К. 2010 р.

Extra Web Top